Vi ser så mycket fram emot att återigen få arrangera en konferens som andas upplyftande trosstärkande förkunnelse, med stark lovsång & tillbedjan och varm innerlig gemenskap – allt det som Livets Ord är!

A website that provides cheap essays is a platform which students are able to receive help in writing academic essays. The platform includes a bidding system which permits users to locate writers who meet their requirements as well as their needs.You should include a brief conclusion at the end of your buy an essay online that explains the overall meaning of your work.It is essential to select a reputable essay writing service that can deliver an excellent essay in time. It is possible to do this through conducting research and checking each site through review sites like Trustpilot as well as Sitejabber.

”Kom till mig” var orden som Jesus sa till människor som var tyngda av bördor så skulle han ge dem frid, han sa också att de som törstar skulle komma till honom, och han sa även: låt barnen komma till mig!
Jesus talar till oss alla och säger: kom till mig! Jag har vila att ge dig, jag har det levande vattnet att ge dig, jag har frälsning, helande och kraft att ge dig!
Och det mest underbara är löftet han ger, att ”den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort” (Joh. 6:37)
Vår dröm är att ”KOM TILL MIG” konferensen blir ett underbart tillfälle där många får möta Jesus och får sina liv förvandlade!

Talare är Mikael Alfvén, Tigleth Malkey, Rune Borgsø och Lennart & Birgitta Fjell, och konferensen kommer att äga rum i de oerhört vackra Frälsningsarméns i Haga i Göteborg!

Varmt välkommen!
Fredag 19:00 – Tigleth Malkey
Lördag 15:00 – Lennart & Birgitta Fjell
Lördag 19:00 – Mikael Alfvén
Söndag 11.00 – Söndagsgudstjänst med Rune Borgsø