A service for essays is a great solution for students that need assistance in writing their essays, but do not have the time or the knowledge to write them themselves. The services provide high-quality essays for a reasonable price.Essay writer online helps students who are facing problems writing their assignments.The best essay writing service providers can complete orders quickly and without errors. The essayists will also provide you with unlimited revisions if you have problems with your essay.

Vår församling finns till för att ge ut av det bästa vi har – Jesus. Att ta del av Jesu kärlek, dela kärleken med varandra och att sprida den vidare är vårt syfte som församling. Praktiskt innebär det att vi firar gudstjänster varje söndagsförmiddag klockan 10.00. En annan viktig del i församlingen är hemgrupperna, där vi träffas regelbundet i mindre grupper och delar vår kristna tro med varandra. Här hittar du mer specifik information om församlingens övriga arbete.

HEMGRUPPER

Vi vill att alla skall bli sedda!

I vår församling tror vi på att träffas i mindre grupper för att umgås, bry oss om varandra, be och läsa Bibeln. ”Ensam är inte stark” utan vi behöver varandra. Även om det är härligt med gemenskapen i samband med söndagsgudstjänsten, så blir den inte lika nära som den kan bli i den lilla gruppen. Vi är helt övertygade om att hemgruppen utgör svaret på detta. Där träffas man regelbundet i en lite mindre gemenskap och där man kan känna sig hemma.

 

Som människor har vi två mycket grundläggande behov, det första är att få ta emot och det andra är att få ge ut. I hemgruppen kan detta ske på ett enkelt och praktiskt sätt.