Integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Livets Ords tjänster kan det finnas särskilda villkor för Livets Ords behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

2. Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Livets Ord Bibelcenter & Förlag, organisationsnummer 817602-1106, 754 40, Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ger en gåva till Livets Ord på livetsord.se eller wordoflife.se
  • När du ansöker om en ledig tjänst hos Livets Ord
  • När du registrerar dig på Livets Ord Bibelcenter eller annan kurs, retreat, resa eller liknande som arrangeras av Livets Ord
  • När du blir medlem i församlingen Livets Ord eller går i en av våra skolor
  • När du köper produkter i Livets Ords förlags webbshop
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Livets Ord
  • När du skickar in vittnesbörd till Livets Ord

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn och kontaktuppgifter som adress och e-postadress och i vissa fall personnummer. När du skänker en gåva eller köper något i vår butik kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandens meriter.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

5. Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva eller köper något i vår butik, beställer material eller nyhetsbrev via vår hemsida eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Livets Ords verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

Publicering sker endast om du har gett ditt samtycke till det.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Livets Ord kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Livets Ord kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Livets Ords räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Livets Ord som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Livets Ords rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES förutom i de fall då en person reser med Livets Ord till land utanför EU/EES. Då kan uppgifter finnas på plats före, under och upp till 24 månader efter vistelsen.

7. Länkar till externa webbplatser

Livets Ords webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Livets Ord. Livets Ord ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

8. Förändringar av integriteringspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Livets Ord att publicera den justerade integritetspolicyn på livetsord.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Livets Ord genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Livets Ord också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på livetsord.se

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Livets Ord behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Livets Ord behandlar dina personuppgifter.

11. Kontaktinformation till Livets Ord

Har du frågor om Livets Ord behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Livets Ord
Info
754 50 Uppsala
info@livetsord.se

12. Säkerhet

Livets Ord har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Användning av kakor (cookies)

Genom att använda webbplatsen och Livets Ords tjänster samtycker du till att Livets Ord lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Livets Ord använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Livets Ord innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

För att underlätta för dig att sprida information från Livets Ord webbplats i sociala nätverk som Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din webbläsare.

Livets Ord samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera Livets Ords kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.